Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)
Aydınlatma ve Onay Metni


Sayın Ziyaretçimiz,

Pure Dental Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği olarak, web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edebileceğimiz kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini önemsiyoruz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verilerinizin işlenme amaçları, toplanma yöntemleri, hukuki sebepleri ve haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amacı

Web sitemize erişim sağladığınızda, iletişim formu aracılığıyla paylaştığınız ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi kişisel verileriniz; sizlere daha iyi hizmet sunabilmek, randevu işlemlerinizi gerçekleştirebilmek, polikliniğimiz hakkında bilgilendirme yapabilmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, hizmetlerimizin gerektirdiği sınırlar çerçevesinde ve bu hizmetlerin sağlanabilmesi için gerekli olan yurt içindeki veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecektir. Bu aktarım, sadece hizmet kalitemizi artırmak, elektronik posta ve diğer iletişim mesajlarınızı yönetmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla sınırlıdır.

Kişisel Verilerin Korunması ve Saklanması

Polikliniğimiz, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak, kayıp, yetkisiz kullanım, ifşa, değiştirme veya imha olmasını önlemek için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlenme amacına uygun süreler boyunca saklanacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri olarak;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
  • Aktarıldığı üçüncü kişilere yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucu aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Onay

Web sitemizi kullanımınız ve iletişim formumuzu doldurmanız ile kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmesine ve gerekli görüldüğünde yukarıda belirtilen sınırlar dahilinde üçüncü kişilere aktarılmasına açık rıza göstermiş olursunuz. Kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve talepleriniz için bizimle [email protected] adresinden veya 0530 011 60 17 telefon numarasından iletişime geçebilirsiniz.